संयुक्त अस्थायी–करार शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिको चेतावनी !

काठमाडौं, १३ असोज, संयुक्त अस्थायी करार शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले अब जारी हुन लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा विज्ञापन नं १ […]

पुरा पढ्नुहोस्