आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य

काठमाडौँ, ७ साउन, २०७६, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आज मिति २०७६ साउन ७ गतेको फलफूल तथा […]

पुरा पढ्नुहोस्

आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य

काठमाडौँ, ३१ जेठ, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आज मिति २०७६ जेठ ३१ गतेको फलफूल तथा तरकारीको […]

पुरा पढ्नुहोस्

आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य

काठमाडौँ, २६ जेठ, २०७६, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आज मिति २०७६ जेठ २६ गतेको फलफूल तथा […]

पुरा पढ्नुहोस्

आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार भाउ

काठमाडौँ, २९ वैशाख, २०७६, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आज मिति २०७६ वैशाख २९ गतेको फलफूल तथा […]

पुरा पढ्नुहोस्

आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य

काठमाडौँ, २२ फागुन, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आज मिति २०७५ फागुन २२ गतेको फलफूल तथा तरकारीको […]

पुरा पढ्नुहोस्

आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य

काठमाडौँ, १५ फागुन, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आज मिति २०७५ साल फागुन १५ गतेको फलफूल तथा […]

पुरा पढ्नुहोस्

आजको फलफूल तथा तरकारीको मूल्य

काठमाडौँ, २३ पुस, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको फलफूल तथा तरकारीको होलसेल बजार मूल्य तोकेको छ, सो […]

पुरा पढ्नुहोस्

आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य सूची

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको फलफूल तथा तरकारीको आजको होलसेल बजार मूल्य सूची यस प्रकार रहेको छ:

पुरा पढ्नुहोस्