[धर्म दर्शन] प्रत्यक्ष ज्ञान र विशेषता – शीतल गिरी

नैयायिक बौद्धमतको कडा आलोचना गर्दछन् । हाम्रो पदार्थ विषयक ज्ञान अनिवार्य रुपले व्यापक रुप धारण गर्दछ (न्यायवार्तिक १ः१.४) । नैयायिकको […]

पुरा पढ्नुहोस्