आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य

आजको बजार मुख्य समाचार

काठमाडौँ, ७ साउन, २०७६, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आज मिति २०७६ साउन ७ गतेको फलफूल तथा तरकारीको होलसेल बजार मूल्य निम्नअनुसार छ :