आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार भाउ

आजको बजार मुख्य समाचार विषेश समाचार

काठमाडौँ, २९ वैशाख, २०७६, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आज मिति २०७६ वैशाख २९ गतेको फलफूल तथा तरकारीको होलसेल बजार मूल्य निम्नानुसार छ :