आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य

आजको बजार मुख्य समाचार

काठमाडौँ, ५ फागुन, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आज मिति २०७५ फागुन ५ गतेको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य यसप्रकार रहेको छ: