आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य

आजको बजार मुख्य समाचार

काठमाडौँ, १ फागुन, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य निम्न अनुसार छ :