आजको फलफूल तथा तरकारीको मूल्य

आजको बजार मुख्य समाचार

काठमाडौँ, २३ पुस, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको फलफूल तथा तरकारीको होलसेल बजार मूल्य तोकेको छ, सो निम्नअनुसार छ :