आजको फलफूल, तरकारीको बजार मूल्य

आजको बजार मुख्य समाचार

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आज मिति २०७५ पुस २१ गतेको फलफूल तथा तरकारीको होलसेल बजार मूल्य यसप्रकार छ :