आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य

कृषि मुख्य समाचार

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको फलफूल तथा तरकारीको आजको बजार मूल्य यसप्रकार रहेको छ: